Hanke

Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen Päätös
28.6.2017
209/582/2017
Kuopion kaupunki
Asia

VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 2017
Taustaa

Opetushallitus asetti haettavaksi 26.4.–24.5.2017 valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 148 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 10 883 000 euroa. Avustuksiin käytettävä määräraha oli noin 2 500 000 euroa.
Päätös

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta hankkeelle

209/582/2017 Globaali VR on osa lukiolaisen arkea

Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 77 600 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 97 000 €.

Hankkeen käyttösuunnitelmassa on esitetty hankkeen mahdolliset tulot, omarahoitus ja muu rahoitus. Valtionavustusprosentti on 80%.

Valtionavustusta saa käyttää kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuviin menoihin päätöksen liitteenä olevan hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaisesti. Jos hakija on ilmoittanut kustannukset arvonlisäverollisina hankesuunnitelman talousarviossa, tulee ne myös raportoida arvonlisäverollisina.

Laitehankintoihin voi käyttää esi- ja perusopetuksen hankkeissa enintään 40 % ja lukiokoulutuksen hankkeissa enintään 30 % kokonaiskustannuksista. Rakentamiskustannuksia ja kalustehankintoja ei hyväksytä hankkeen kustannuksiksi. Valtionavustuksella hankittuja laitteita ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen eikä laitteiden omistusoikeutta saa luovuttaa toiselle laitteiden käyttöaikana. Käyttöajaksi katsotaan kolme vuotta avustuksen käyttöajan päättymisestä.

Avustuksen saajan on lisäksi noudatettava avustuspäätöksen liitteessä esitettyjä erityisavustukseen liittyviä ehtoja ja rajoituksia.

Vuonna 2016 valtionavustusta saaneelle hankkeelle voidaan maksaa vuoden 2017 avustus vasta kun Opetushallitus on hyväksynyt hakijan 31.8.2017 mennessä toimittaman aiempaa avustusta koskevan väliselvityksen.

Päätös perustuu hakijan esittämään hankesuunnitelmaan ja siihen mahdollisesti arviointivaiheessa tehtyihin muutoksiin.

 

Kimmo Koskinen, kimmo.koskinen@oph.fi
puhelin 029 533 1000 (keskus).
Johtajan sijainen, opetusneuvos Leena Nissilä
Ylitarkastaja Kimmo Koskinen